Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά

DIM1 Mitsias DI, AG Tzioufas, CI Veiopoulou, HM Moutsopoulos, G Thyphronitis. Functional and biologic evaluation of immunoregulatory cytokines in the immunopathologic lesion of Sjogren’s syndrome. Arthritis Res. 2001;3(2):P17
DIM2 Mitsias DI, Tzioufas AG, Veiopoulou C, Zintzaras E, Tassios IK, Kogopoulou O, Moutsopoulos HM, Thyphronitis G. The Th1/Th2 cytokine balance changes with the progress of the immunopathological lesion of Sjogren’s syndrome. Clin Exp Immunol. 2002;128(3):562-8.
DIM3 Veiopoulou C, Kogopoulou O, Tzakos E, Mavrothalassitis G, Mitsias DΙ, Karafoulidou A, Paliogianni F, Moutsopoulos HM, Thyphronitis G. IL-2 and IL-10 production by human CD4+T cells is differentially regulated by p38: mode of stimulation-dependent regulation of IL-2. Neuroimmunomodulation. 2004;11(4):199-208.
DIM4 Mitsias DI, Kapsogeorgou EK, Moutsopoulos HM. The role of epithelial cells in the initiation and perpetuation of autoimmune lesions: lessons from Sjogren’s syndrome (autoimmune epithelitis). Lupus. 2006;15(5):255-61.
DIM5 Mitsias DI, Kapsogeorgou EK, Moutsopoulos HM. Sjögren’s syndrome: why autoimmune epithelitis? Oral Dis. 2006;12(6):523-32.
DIM6 Mitsias DI, Savvatianos S, Papadopoulos NG. An insight into the early mechanisms of allergen-specific immunotherapy. Immunotherapy. 2011;3(3):333-6.
DIM7 Mitsias DI, Vovolis V. Anaphylaxis to Dimenhydrinate Caused by the Theophylline Component. J Invest All ClinImmunol. 2011;21(4):317-8
DIM8 McBride D, Keil T, Grabenhenrich L, Dubakiene R, Drasutiene G, Fiocchi A, Dahdah L, Sprikkelman AB, Schoemaker AA, Roberts G, Grimshaw K, Kowalski ML, Stanczyk-Przyluska A, Sigurdardottir S, Clausen M, Papadopoulos NG, Mitsias D, Rosenfeld L, Reche M, Pascual C, Reich A, Hourihane J, Wahn U, Mills ENC, Mackie A, Beyer K. The EuroPrevall birth cohort study on food allergy: baseline characteristics of 12,000 newborns and their families from 9 European countries. Pediatr Allergy Immunol 2012;23(3):230-9
DIM9 Vovolis V, Kalogiros L, Mitsias D, Sifnaios E. Severe repeated anaphylactic reactions to sublingual immunotherapy. Allergol Immunopathol (Madr). 2012;41(4):279-81
Cover Douladiris N, Savvatianos S, Roumpedaki I, Skevaki C, Mitsias D, Papadopoulos NG. A molecular diagnostic algorithm to guide pollen immunotherapy in Southern Europe: Towards Component-Resolved Management of allergic diseases. Int Arch Allergy Immunol 2013;162(2):163-72
DIM6 Mitsias DI, Kalogiros LA, Papadopoulos NG. Conference Scene: novelties in immunotherapy. Immunotherapy. 2013;5(10):1033-7
Karantoumanis D, Savvatianos S, Konstantinopoulos AP, Koutsalitis D, Pananaki A, Psomiadou M, Tzeli K, Tziotou M, Mitsias D, Roumpedaki E, Giavi S, Xepapadaki P, Douladiris N, Manousakis E, Papadopoulos NG. Co-recognition of lipid transfer protein in pollen and foods in a Greek pediatric population. Clin Transl Allergy. 2014 Feb 28;4(Suppl 1): P19
Pananaki A, Mitsias D, Konstantinou G, Delicha E, Manousakis E, Douladiris N, Papadopoulos NG. Clinical features and natural history of cold contact urticaria in children. Clin Transl Allergy. 2014 Feb 28;4(Suppl 1): P38

 

Συγγραφή κεφαλαίων σε βιβλία

DIM10 Dimitris I. Mitsias and Haralampos M. Moutsopoulos. Chapter 7. Sjogren’s syndromein Diagnostic criteria in autoimmune diseases. ed.: Yehuda Shoenfeld, RicardCervera and M. Eric Gershwin, Humana press 2008
DIM11 Athanasios G. Tzioufas, Dimitris I. Mitsias and Haralampos M. Moutsopoulos. Chapter 134. Sjogren’s syndrome in Rheumatology. 5th edition, ed.: Marc C. Hochberg, Alan J. Silman, Josef S. Smolen, Michael E. Weinblatt and Michael H. Weisman, Elsevier Mosby 2010
DIM12 Δημήτρης Ι. Μήτσιας. «Επιπλοκές της αλλεργικής ρινίτιδας στα παιδια. Αναγνώριση, πρόληψη και θεραπεία». Το Αλλεργικό Παιδί στην Κλινική Πράξη. Πρακτικά 2010, Αθήνα 2010
DIM13 Δημήτρης Ι. Μήτσιας.«Διατροφή και Ανοσιακό Σύστημα». Βιβλίο Πρακτικών, 2η Ημερίδα Τροφικής Αλλεργίας και Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, Αθήνα 2012
DIM14 Δημήτρης Ι. Μήτσιας.«Η ηωσινοφιλία στην καθημερινή πράξη». Το Αλλεργικό Παιδί στην Κλινική Πράξη. Πρακτικά 2013, Αθήνα 2013

 

Assistant editor σε τεύχος του περιοδικού Clinical Reviews in Allergy and Immunology, Volume 32, Number 3 / June 2007 με αφιέρωμα στο σύνδρομο Sjogren’s

 

Reviewer του περιοδικού Open Journal of Pediatrics, 2012

 

 

Dr. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΣΙΑΣ MD, PhD
Ηρώδου Αττικού 1, Πλατεία Δούρου
Χαλάνδρι | Τηλ: 210 6818110
Καλαβρύτων 29,
Τρίπολη | Τηλ: 2710 239079
Αλλεργιολόγος Παίδων & Ενηλίκων
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Διπλωματούχος Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Αλλεργιολογίας
& Κλινικής Ανοσολογίας [EAACI]
Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείου
Παίδων "Π. & Α. Κυριακού"
Εξωτερικός Συνεργάτης Ιδιωτικής
Κλινικής "Μητέρα"
mail: info@mitsias-allergy.gr